Diecezja

Diecezja Irkucka na tle innych diecezji w Rosji.

Diecezja Irkucka jest największą, terytorialnie biorąc, diecezją w Rosji i na świecie. Jej powierzchnia to 9,960,000 км². Dla porównania powierzchnia Europy wynosi; 10 180 000 км².

Pracuje w niej na codzień ok. 40 kapłanów i ok. 80 sióstr z różnych stron świata, m.in.: Ameryki, Indonezji, Indii, Polski, Rosji, Słowacji, Włoch. Zasadniczo są to kapłani zakonicy: franciszkanie, kanonicy, karmelici, klaretyni, ojciec oblat, salezjanie, werbiści, ale ok. 25 % stanowią księża diecezjalni tzw. „fidei donum”.