Religious organization ”Parish of the Transfiguration of the Lord” of the Roman Catholic Church in Blagoveshchensk

 

Fr. Yohanes Seran Nahak SVD
br. Aleksiej Zatkin Wiktorowicz SVD

Address:
675000, Blagoveshchensk, Amurskaya Oblast,
Zeyskaya str., 237 B,
PO Box 136
tel./fax: (4162) 52 36 04
e-mail: svdamur@mail.ru  

                                                      Masses:

Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
10:00
18:00
12:00
18:00
12:00
18:00
16:00

 

                                      Dominican Sisters

s. Ekaterina Orlovskaya OP
s. Tatyana Yachynska OP

Address (for correspondence):
675000, Blagoveshchensk, Amurskaya Oblast,
Zeyskaya str., 237B, PO Box 136

Address of residence:
675000, Blagoveshchensk,
Frunze str., 39, apt. 7
tel.:+79145857121
е-mail: tatianajacz@gmail.com